بیلبورد تبلیغاتی بلوار مراغه

بیلبورد تبلیغاتی بلوار طبیعت در مراغه

 

کد: ۳۱۰۲-۱۱۲
نام بیلبورد: بیلبورد بلوار طبیعت
ابعاد: ۱۸ متر مربع ( ۶ * ۳ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: مراغه
آدرس: مسیر بلوار طبیعت