بیلبورد تبلیغاتی میدان بسیج

بیلبورد تبلیغاتی میدان بسیج مراغه

 

کد: tab 3102-106
نام بیلبورد : بیلبورد میدان بسیج مراغه
ابعاد: ۵۰ متر مربع
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: مراغه
آدرس: ورودی شهر – میدان بسیج مراغه