بیلبورد تبلیغاتی چهارراه حافظ

بیلبورد تبلیغاتی چهارراه حافظ در تبریز

 

کد: tab 2772-44
نام بیلبورد: بیلبورد چهارراه حافظ
ابعاد: ۲.۱۶ متر مربع ( ۱٫۲۰ * ۱٫۸۰ )
تیپ:  عمودی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: تبریز ، چهارراه حافظ