بیلبورد سالن ترانزیت خارجی و عمومی فرودگاه تبریز

بیلبورد سالن ترانزیت خارجی و عمومی فرودگاه تبریز

 

کد: tab 1668-105
نام بیلبورد: بیلبورد سالن ترانزیت خارجی و عمومی
ابعاد: ۲۵٫۵ متر مربع ( ۳ * ۸٫۵ )
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: سالن اصلی دیوار شرقی – دید از سالن ترانزیت خارجی و عمومی

بیشتر بخوانید

تبلیغات در فرودگاه تبریز

مزایده واگذاری تبلیغات در محوطه فرودگاه تبریز

مزایده گزار: شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور ( اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی)
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
شماره آگهی: (TBZ-94/030)
 آدرس : آذربایجان شرقی، تبریز، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، ساختمان اداری ، اداره بازرگانی

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاهای تبلیغاتی خارج ترمینال (محوطه) فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز (TBZ-94/030)
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور ( اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی ) در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین کالا و خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی ، نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی خارج ترمینال (محوطه) فروگاه بین المللی شهید مدنی تبریز را به بخش خصوصی واجد شرایط حداکثر به مدت ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و آیین نامه اجرایی آن اقدام نماید.
بدین وسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی ، مدیریتی و اجرایی لازم می باشند ، دعوت به عمل می آید از تاریخ ۹۴٫۰۹٫۱۴ تا پایان وقت اداری مورخ ۹۴٫۰۹٫۱۸ ضمن واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۸۴۰۴۰۳۰۰۸۲ به نام تمرکز وجوه درآمد اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی نزد بانک ملی شعبه فرودگاه تبریز و مراجعه به آدرس : تبریز ، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، ساختمان اداری ، اداره بازرگانی مراجعه و با ارائه فیش واریزی نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام لازم معمول فرمایند.
لازم به ذکر است که شرایط و مشخصات فراخوان در اسناد فراخوان موجود می باشد و سایر اطلاعات مورد نظر از طریق فرودگاه ، سایت فرودگاه تبریز ، همچنین سایت های شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور و وزارت راه و شهرسازی به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود.
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار بوده و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
بدیهی است هزینه انتشار آگهی ، هزینه کارشناس دادگستری با برنده فراخوان می باشد.
شرکت فرودگاه های کشور – اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی

 

بیشتر بخوانید