تبلیغات محیطی در تبریز

بیلبورد تبلیغاتی پل عابر خیابان ولیعصر تبریز

 

کد: tab 2358-145
نام بیلبورد: بیلبورد خیابان ولیعصر
ابعاد: ۴۵ متر مربع ( ۳ * ۱۵ )
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: ولیعصر – فهمیده به سمت ولیعصر – عابر گذر شفیع زاده

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر در تبریز

بیلبورد پل عابر پیاده بلوار آذربایجان تبریز

 

کد: tab ۲۷۷۲-۱۳۸
نام بیلبورد: بیلبوردبلوار آذربایجان
ابعاد: ۲۸ متر مربع ( ۱۴ × ۲ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: بلوار آذربایجان ، پل عابر چهارراه بهار ۲-مسیر رفت به خیابان آزادی

بیشتر بخوانید

بیلبورد بلوار استاد شهریار

بیلبورد بلوار استاد شهریار در تبریز

 

کد: tab 2358-118
نام بیلبورد: بیلبورد خیابان استاد شهریار
ابعاد: ۳۰ متر مربع ( ۱۰ * ۳ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: خیابان استاد شهریار و چایکنار شمالی(خیابان فارابی) – روبروی پارک آنالار و آتالار

بیشتر بخوانید