لوگوی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر تبریز

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی ، –

شرح آگهی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره ۳۴۰۳/۷۶ مورخ ۹۵/۰۴/۲۷ در نظر دارد پک های شماره ۱ و ۲ فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید :
۱) جمع مساحت پک یک ۳۹۶ مترمربع به قیمت پایه ۵۰۶۶۳۱۸۴۰۰ ریال و جمع مساحت پک دو ۴۶۰ مترمربع به قیمت پایه ۷۲۰۸۱۵۰۴۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی .
۲) واریز مبلغ ۲۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت پک ۱ و واریز مبلغ ۳۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت پک ۲ به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
۳) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴/۳۰ در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
۴) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
۵) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
۶) علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند .
۷) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد .

بیشتر بخوانید

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

جمع آوری تابلوهای بدون مجوز در تبریز

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز اعلام کرد : تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در حاشیه دو باند مسیر پل کابلی تا دروازه تهران جمع آوری شد .
به گزارش تبریز بیلبورد ، علی فرخی با اعلام این خبر ، اظهار داشت : سازمان زیباسازی به منظور حذف زواید بصری ناشی از نصب تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز بر روی ساختمان‌ها ، اقدام به حذف این تابلوها در مسیر رفت و برگشت پل کابلی تا دروازه تهران کرد .
وی افزود : جمع آوری این تابلوها ، بخشی از برنامه سازمان زیباسازی در راستای حذف زواید بصری و کاهش آلودگی و اغتشاش بصری در سطح شهر است که به همت عوامل اجرایی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز انجام شده است .
این مدیر عامل در پایان اظهار داشت : روند حذف تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز ، به زودی در تمام معابر مهم شهر اجرایی می گردد .

بیشتر بخوانید

لوگوی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی، خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز-

جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پک های شماره ۶ و ۱۴ فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
۱- جمع مساحت پک شش ۲۳۵/۵ مترمربع به قیمت پایه ۳٫۲۹۳٫۱۰۳٫۰۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی و جمع مساحت پک چهارده ۱۹۹/۵ مترمربع به قیمت پایه ۲٫۶۵۷٫۱۲۷٫۰۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی
۲- واریز مبلغ ۱۶۵٫۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ۶ و واریز مبلغ ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ۱۴ به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
۳- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۷٫۲۷ می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴:۳۰ در محل اتاق کمیسیون مناقصات و مزایده ها واقع در ساختمان شهرداری مفتوح خواهند شد.
۴- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۵- هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود.
۶- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی – اکبر امجدی

بیشتر بخوانید