بیلبورد فرودگاه تبریز

بیلبورد تبلیغاتی سالن اصلی فرودگاه تبریز

 

کد: tab 1668-9002
نام بیلبورد: بیلبورد سالن اصلی فرودگاه تبریز
ابعاد: ۱۱٫۷ متر مربع ( ۱٫۸ * ۶٫۵ )
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: سالن اصلی فرودگاه ،دیوار غربی مجاور کانترهای پرواز

بیشتر بخوانید

سالن ترانزیت پرواز های داخلی فرودگاه تبریز

بیلبورد سالن ترانزیت پرواز های داخلی فرودگاه تبریز

 

کد: tab 1668-9001
نام بیلبورد: بیلبورد سالن ترانزیت فرودگاه
ابعاد: ۵٫۱۸ متر مربع ( ۱٫۴ * ۳٫۷ )
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: سالن ترانزیت پرواز های داخلی فرودگاه تبریز

بیشتر بخوانید