بیلبورد تبریز

بیلبورد پل عابر منطقه استاد شهریار تبریز

 

کد: tab 2358-198
نام بیلبورد: بیلبورد منطقه استاد شهریار
ابعاد: ۲۵ متر مربع ( ۲٫۵ * ۱۰ )
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: منطقه استاد شهریار -چایکنار (خیابان فارابی)- عابر گذر مقابل باغلار باغی-(ولیعصر به آبرسان)شماره ۲

بیشتر بخوانید

تبلیغات محیطی تبریز

بیلبورد پل عابر کمربندی میانی نیایش در تبریز

 

کد: tab 2772-133
نام بیلبورد: بیلبورد کمربندی میانی نیایش
ابعاد: ۲۸ متر مربع ( ۱۴ * ۲ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: کمربندی میانی(نیایش) ، پل عابر پیش قدم مسیر رفت به طرف میدان افلاک نما

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر در تبریز

بیلبورد پل عابر پیاده بلوار آذربایجان تبریز

 

کد: tab ۲۷۷۲-۱۳۸
نام بیلبورد: بیلبوردبلوار آذربایجان
ابعاد: ۲۸ متر مربع ( ۱۴ × ۲ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: بلوار آذربایجان ، پل عابر چهارراه بهار ۲-مسیر رفت به خیابان آزادی

بیشتر بخوانید

بیلبورد بلوار استاد شهریار

بیلبورد بلوار استاد شهریار در تبریز

 

کد: tab 2358-118
نام بیلبورد: بیلبورد خیابان استاد شهریار
ابعاد: ۳۰ متر مربع ( ۱۰ * ۳ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: خیابان استاد شهریار و چایکنار شمالی(خیابان فارابی) – روبروی پارک آنالار و آتالار

بیشتر بخوانید